Obavijesti

Dujmova u Driveniku

Dujmova je tradicionalna i prigodna svečanost kojom se u Driveniku obilježava dan mjesta, blagdan sv. Dujma – 07.05. Dvodnevnu manifestaciju "Dujmovu" ove godine obilježavamo u nedjelju, 7. 5. i srijedu, 10. 5. 2017. Drivenik se spominje još u Vinodolskom zakonu iz 1288. godine, čiji su potpisnici bili i predstavnici Drivenika. Drivenički srednjovjekovni kaštel leži na dominantnom brijegu iznad vinodolske kotline, a blagdan sv. Dujma – Dujmova posvećen je zaštitniku župe, odnosno starokršćanskom mučeniku iz 3. stoljeća, biskupu antičke Salone.

Objava biračima


 

Objava biračima - nacionalne manjine


 

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije 2017.


 

Skupština Hrvatske udruge karnevalskih gradova

Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski i Vinodolske općine su od 21. do 23. travnja 2017. domaćini proljetne Skupštine Hrvatske udruge karnevalskih gradova, čiji su aktivni članovi. Skupština se održava 22.travnja 2017.g., u Gradskoj vijećnici u Novom Vinodolskom, s početkom u 10,30 sati.

Tradicionalno, već dugi niz godina, skupštine osim radnog programa imaju edukativni i zabavni karakter, gdje se mnogobrojni predstavnici i članovi Udruge Hrvatskih karnevalskih gradova imaju prilike upoznati sa zanimljivostima i znamenitostima, tradicijom i običajima gradova domaćina.  Tako se i ove godine održao Ples pod maskama u petak 21.travnja.