Obavijesti

Višestruka sukladnost u poljoprivredi


Poštovani, LAG VINODOL organizira predavanje "Višestruka sukladnost u poljoprivredi" koje će se održati 09.6.2014. u Bribiru, u Vijećnici Općine Vinodolske, s početkom u 18 sati. Predavanje će održati Karmen Karlić, dipl. ing. agr. - viša stručna savjetnica (biljno zdravstvo) iz Savjetodavne službe, a u sklopu informativne kampanje o provedbi višestuke sukladnosti u poljoprivredi.
Višestruka sukladnost u poljoprivredi važan je dio posljednje reforme ZPP-a (Zajednička poljoprivredna politika EU-a). To je načelo i skup propisa kojima se poljoprivrednim proizvođačima jamči pravo na isplatu poticaja, neovisno o tome što i koliko proizvodi – ali samo pod uvjetom da poštuju mjere zaštite prirode i okoliša te zaštite bilja, zdravlja ljudi i životinja.
Višestruka sukladnost ima niz pravila, koje moraju usvojiti i provoditi poljoprivrednici u obavljanju poljoprivrednih poslova.Obveznici ispunjavanja višestruke sukladnosti su poljoprivrednici, nosioci poljoprivrednog gospodarstva, korisnici izravnih plaćanja i korisnici državne potpore ruralnom razvoju. Smisao ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti je: 1. zaštita okoliša, 2. zdravlje ljudi, životinja i bilja 3. dobrobit životinja i 4. ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi .
Također, na predavanju dobiti će se informacije o IZOBRAZBI KORISNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, te o dozvolama koje će korisnici sredstava morati imati. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju, te ovaj poziv slobodno prosljedite svima za koje mislite da bi bili zainteresirani.

Pozivnica je u prilogu,a za sve informacije stojimo na raspolaganju

Predavanje APZ


LAG VINODOL organizira predavanje "Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH" koje će se održati 27.5.2014. u Bribiru, u Vijećnici Općine Vinodolske, s početkom u 11 sati.

Predavanje će održati Agencija za poljoprivredno zemljište u sklopu informativne kampanje o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Cilj kampanje je informirati jedinice lokalne samouprave o novostima iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te poljoprivrednike (OPG) kako se prijaviti na javni poziv za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup na 50 godina. Dosadašnji komplicirani i dugoročni postupak skraćen je na 6 koraka, a sve u svrhu boljeg iskorištenja državnog zemljišta u poljoprivredne svrhe.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju, te ovaj poziv slobodno prosljedite svima za koje mislite da bi bili zainteresirani za najam ili otkup poljoprivrednog zemljišta. Pozivnica je u prilogu,a za sve informacije stojimo na raspolaganju 

Poziv za edukaciju


Odluka Dječjeg vrtića "Cvrčak i mrav" o upisima u pedag. godinu 2014/2015


Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Vinodolska općina, Odsjek za pravne i opće poslove, Bribir 34, 51253 Bribir.
Zahtjevi se mogu podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u Odsjeku za pravne i opće poslove ( Bribir 34, 51253 Bribir) radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj upravnog tijela na koji se zahtjev odnosi, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka. Osoba zadužena za informiranje je ANTO MATKOVIĆ, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Vinodolske općine:  
T: 422-541  
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13)


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)


Povezani dokumenti Zahtjev za pristup informacijama