Obavijesti

Martinja va Grižah

Martinja je tradicionalna manifestacija kojom  se u Grižanima obilježava Dan mjesta, blagdan sv. Martina - 11.11. Ove godine Martinju obilježavamo od subote, 7. 11. do srijede, 11. 11. Vinodol je još od vremena Rimljana vinogradarski kraj kada su Rimljani tu, po prvi put, zasadili vinovu lozu i nazvali kraj Vallis vineariae ili dolina vina.Vinodol ima dugu i bogatu vinogradarsku i vinarsku tradiciju i gotovo da i nema kuće koja ne radi domaće vino od vlastitog grožđa, najčešće žlahtine. 

                                                             

                                                                     MARTINJA VA GRIŽAH 2015. 7. 11. - 11. 11. 2015.

                                                                                                   PROGRAM

 

 

SUBOTA 7. 11.

09.00 UR– BOĆARSKI TURNIR VA BLAŠKOVIĆIMA

13.00 UR – MARTINJSKI KOTLIĆ NA GRIŠKOJ PLACI

NEDILJA 8. 11.

10.00 UR – TURNIR VA MARIJAŠU

PONDILJAK 9. 11.

18.00UR – MARTINJA ZA MIĆIH – DOM KULTURE GRIŽANE, NASTUPAJU: – DICA O.Š. „JULIJE KLOVIĆ“ TRIBALJ – DICA DJEČJEG VRTIĆA „CVRČAK I MRAV“ TRIBALJ – KANTAUTORA NEVENA BARCA

UTORAK 10. 11.

17.00 UR – TURNIR VA PIKADU - DOMU KULTURE GRIŽANE VA ORGANIZACIJI UDRUGE UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE PODRUŽNICA GRIŽANE

SREDA 11. 11.

- SV. MARTIN 17.30 UR – KONCELEBRIRANA SVETA MISA VA CRIKVI SV. MARTINA GRIŽANE KU PREDVODI VLČ. MIJO NIKIĆ

– NASTUP MJEŠOVITOG MEĐUŽUPNOG ZBORA „TRISAGION“ UZ VODSTVO MAESTRA JADRANA MATESINA

– KRŠTENJE VINA

19.30 UR – OCJENJIVANJE VINA VA DOMU KULTURE GRIŽANE UZ DOMJENAK

– ZABAVA UZ TAMBURAŠKI SASTAV „FRANKOPANI“

 

ORGANIZATORI:

UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA "JURAJ JULIJE KLOVIĆ" GRIŽANE

BOĆARSKI KLUB "GRIŽANE"

KUD DR. "ANTUN BARAC" GRIŽANE

PASTORALNO VIJEĆE

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE PODRUŽNICA GRIŽANE

POKROVITELJI: VINODOLSKA OPĆINA, TURISTIČKA ZAJEDNICA VINODOLSKE OPĆINE, LOVAČKO DRUŠTVO "SRNDAĆ"

Obavijest o Eko sanitarnoj zaštiti
Kreativna radionica za odrasle

branite.jpg

Natječaj za dodjelu stipendija

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka općinskog načelnika Vinodolske općine od 13.listopada 2015. godine, raspisuje se:

                      NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

- da su redovno upisani u srednju školu.

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

- da su redovni studenti.

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike. Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- domovnica,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

- dokaz o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o prebivalištu.

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija” Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                                  VINODOLSKA OPĆINA

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima: Birači gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat, a dobiti informacije na telefon 354-443, 354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Crikvenica, Preradovićeva 6, a dobiti informacije na telefon 354-414 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Čabra mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Čabar, Zaobilaznica 1, a dobiti informacije na telefon 354-629 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Delnica i općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4, a dobiti informacije na telefon 354-637 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Krk, Bana Jelačića 5, a dobiti informacije na telefon 354-345 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Malog Lošinja i Grada Cresa mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, a dobiti informacije na telefon 354-658 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Opatija, M. Tita 8, a dobiti informacije na telefon 354-674 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Raba i Općine Lopar mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Rab, Trg Municipium Arba 2, a dobiti informacije na telefon 354-607 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Birači Grada Vrbovskog mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Vrbovsko, Dobra 4, a dobiti informacije na telefon 354-623 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Uvid u registar birača može se izvršiti do srijede, 28. listopada 2015. godine, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka te u subotu 24. listopada 2015. godine od 08.00 do 14.00 sati. Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do srijede, 28. listopada 2015. godine, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Birači koji su upisani u registar birača bez podatka o nacionalnoj pripadnosti, ne mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti u svrhu izdavanja potvrde za glasovanje. Iznimno, birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom upisa u registar birača i izdavanja potvrde za glasovanje mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Služba za opću upravu