Vijesti

Noć muzeja u Bribiru pun pogodak

Željka Jurčić Kleković i vlč. Nikola Gajić pokretači postava zbirke iz riznice župne crkve sv. Petra i Pavla images/slike_vijesti/zjk.jpg Noć posvećena umjetnosti u Bribiru oduševila je mnogobrojne posjetitelje koji su razgledali bogatu zbirku iz riznice župne crkve sv. Petra i Pavla, ali je isto tako veliko zanimanje pobudila i novopostavljena zbirka Glagoljica,koja će još biti dopunjavana te mala etno- zbirka koja je također u svojem začetku. Bilo je jako lijepo, a posjetitelji su dolazili i odlazili u vremenu d 20,00-24,00 sata,a većina njih je ostala gotovo čitavo vrijeme. Dodamo li tome kvalitetan glazbeni program koji je izveden u dva dijela, u prvom dijelu nastupio je duo Diversio iz Rijeke-gitara i flauta, a u drugom Maja i Vid Veljak, violina i violončelo, možemo zaključiti da je Noć muzeja u Bribiru bila pun pogodak. ŽJK Maja i Vid Veljak Duo Diversio

Bribirski vatrogasci dobili suvremeno interventno voziloKrajem prošle godine DVD"Bribir" pojačao je svoju tehničku pripravnost nabavom novog vozila. Nabavljeno je malo tehničko vozilo Renault Trafic 1598 cm3 , snage motora 103 kW, nadograđeno i opremljeno za brzo i efikasno djelovanje u intervencijama poput: prometne nesreće, potresa, poplava, ispumpavanja i provjetravanja kod opasnih tvari, osiguranje i osvjetljenje prometnih i drugih incidenata, spašavanje iz dubina i visina, a sve u cilju očuvanja, prvenstveno ljudskih života i imovine. Oprema vozila koordinirana je sa zapovjedništvom DVD-a Bribir i operativnim članovima koji su konačno došli u priliku primjeniti svoje stručno znanje iz struke vatrogastva, zaštite i prevencije te svoje specijalnosti. Dugogodišnja praksa DVD-a Bribir je ulaganje u obrazovanje i osposobljenost članstva koji su napokon dobili vrjedno sredstvo kojim stečeno znanje i vještine mogu i primjeniti. Već u ovo kratko razdoblje praćeno vremenskim nepogodama burom i hladnoćom ulaganje u vozilo i osposobljenost članstva pokazalo je svoju opravdanost u mnogim intervencijama na terenu. Ne smije se zaboraviti i činjenica da je vozilo nabavljeno iz sredstava Vatrogasne zajednice Primorsko goranske županije i našeg osnivača Vinodolske općine koji svesrdno podupiru potrebe i rad DVD-a Bribir.

DVD Bribir


Noć muzeja oživjela Kuću Klović

Noć muzeja u Kući Klović oživjela je divljenje mnogobrojnih posjetitelja, ne samo iz Vinodolske općine već i iz okolnih gradova, ponajviše iz Novog Vinodolskog, prema velikom umjetniku griških korijena. Od popodnevnih sati do duboko u noć štovatelji Jurja Klovića dolazili su u Hram umjetnosti Vinodolske općine i uživali u Noći plemenitih osjećaja. Klović i odlična glazba Maje Nataše i Valtera Vjaka i Darka Jurkovića Čarlija oduševili su posjetitelje. Zbog želje velikog broja ljudi da se ovakva Noć ponovi i uz umjetnine iz riznice crkve Sv. Petra i Pavla otvaramo vrata Stare škole u Bribiru, u petak 3. veljače, od 20,00 sati do ponoći. Dođite i uživajte u vrijednim i rijetkim eksponatima i glazbi naših umjetnika.

Usvojen Proračun Vinodolske općine za 2017.g.

 

 

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2016.g., prihvaćen je Proračun Vinodolske općine za 2017. u iznosu od 14.718.000,00 kuna i Projekcija proračuna za 2018.-2019. godinu. Vijećnici su također donijeli i Odluku o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2017.g.

Prihvaćeni su i svi ostali prijedlozi Odluka koji su bili na dnevnom redu sjednice i to:

-Planovi razvojnih programa za 2017.g. s projekcijom za 2018.-2019.g. te Planovi bagatelne nabave za robe i usluge i radove za 2017.g.

-Prijedlozi programa u Vinodolskoj općini za 2016.g. ( Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.)

-Odluka o korištenju komunalne naknade u Vinodolskoj općini za vatrogastvo i školstvo

-Prijedlozi Programa javnih potreba Vinodolske općine u 2016.g. u oblasti kulture, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

-Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine

Za Proračun kao i za ostale odluke glasali su svi prisutni vijećnici osim vijećnika iz redova HNS-a.

Prihvaćen prijedlog polugodišnjeg izvještaja o Proračunu

Na 25. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26.listopada 2016. vijećnici su prihvatili Prijedlog polugodišnjeg izvještaja ( od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.g.) o Proračunu Vinodolske općine za 2016.g. Za to razdoblje ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 379.477,54 kn.

Također su prihvaćeni: Prijedlog II izmjene i dopune Plana bagatelne nabave za robe, usluge i radove, prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću, prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje kapitalnih objekata Vinodolske općine. Prihvaćeno je Izvješće zamjenika načelnika koji obnaša dužnost načelnika o radu za prvo polugodište 2016.g. i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine k.č.br. 10283.

Natalija Marijanić Jardas (HDZ), zamjenica člana Općinskog vijeća, prisegla je da će obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća. Naime, vijećnik Miljenko Šimić iz Drivenika stavio je, iz ososbnih razloga, svoj mandat u mirovanje.