Općinsko vijeće usvojilo predložene odluke

sjednica.jpg

 

Na sjednici Općinskog vijeća Vinodolske općine, održanoj 16. lipnja 2014g., usvojene su odluke o utvrđivanju Nacrta socijalne skrbi u Vinodolskoj općini te odluke kojima je utvrđena visina naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela Vijeća i članova Upravnih vijeća čiji je osnivač Vinodolska općina. Donesene su i odluke o naknadama za rad članova Vijeća mjesnih odbora te određene naknade za rad Savjeta mladih Vinodolske općine. Vijeće je usvojilo izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20 do 200 tisuća kuna za robe i usluge  i od 20 do 500 tisuća kuna za radove.  Na sjednici je podneseno i prihvaćeno  Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa za održavanje objekata komunalne infrastrukture i za gradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2013.g.

Tags: Politika