Usvojen Proračun Vinodolske općine za 2017.g.

 

 

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2016.g., prihvaćen je Proračun Vinodolske općine za 2017. u iznosu od 14.718.000,00 kuna i Projekcija proračuna za 2018.-2019. godinu. Vijećnici su također donijeli i Odluku o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2017.g.

Prihvaćeni su i svi ostali prijedlozi Odluka koji su bili na dnevnom redu sjednice i to:

-Planovi razvojnih programa za 2017.g. s projekcijom za 2018.-2019.g. te Planovi bagatelne nabave za robe i usluge i radove za 2017.g.

-Prijedlozi programa u Vinodolskoj općini za 2016.g. ( Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.)

-Odluka o korištenju komunalne naknade u Vinodolskoj općini za vatrogastvo i školstvo

-Prijedlozi Programa javnih potreba Vinodolske općine u 2016.g. u oblasti kulture, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

-Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine

Za Proračun kao i za ostale odluke glasali su svi prisutni vijećnici osim vijećnika iz redova HNS-a.

Tags: Politika Općina