Konstituirano Vijeće Vinodolske općine

Naglasio je potrebu za suglasjem kod donošenja odluka u svrhu poboljšanja rada Vijeća i općinske uprave, te pozvao vijećnike na aktivno sudjelovanje radi boljitka svih stanovnika Vinodolske općine.  Nakon prisege 13 vijećnika njima se obratio načelnik Crnića,riječima kako vjeruje da će svi zajedno  opravdati povjerenje birača. Posebno je istaknuo brojne projekte koji su u fazi realizacije i koje tek treba kandidirati za EU fondove. Vjerujem da će vijećnička većina raditi na zadovoljavajući način, rekao je Crnić.

Tags: Politika Općina